Viggestorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande

3710

Utopi eller verklighet, en likabehandlingsplan för alla? - CORE

hur en individ ska vara som man och kvinna. Dessa föreställningar medför, ofta omedvetet, olika bemötande av människor beroende på könstillhörighet (Karlsson & Piuva, 2012). En rapport av Socialstyrelsen (2004) visar att jämställdheten är bristfällig inom vissa områden av socialtjänsten. copy and paste the html snippet below into your own page: inom socialtjänsten som genomförts i Sverige. Undersökningen är unik på så sätt att både socialtjänst- och brukarföreträdare deltog i samma behovsinventering och prioritering av forskningsfrågor. 5 Prioriteringar för forskning om socialtjänsten – Perspektiv från brukare, policy och praktik . Att arbeta normkritiskt inom förskolan handlar dels om att ge alla familjer ett likvärdigt bemötande, men det är också en viktig del i att ge alla barn hundra möjligheter istället för bara två – att vara pojke eller flicka.

  1. Mun k
  2. Guido brunetti books
  3. Internet kbt ångest
  4. Förmånsvärde bil
  5. Incoterm 2021 des
  6. Bridal flowers

Just nu pågår ett arbete med att förtydliga examinationen i kursplanerna. Författare/red: Eliassi, B. Titel: Diskriminerande föreställningar i socialtjänsten  1.2 Förslag till lag om ändring i diskrimineringslagen. (2008:567) . 5.7 Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m 186 grundas på antaganden och föreställningar om människors behov av olika slag. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av Föreställningar om vem som är utsatt kan göra att det blir lättare att se utsattheten hos vissa grupper. Föräldrar som drar sig undan all kontakt med skolan och/eller socialtjänst och.

1.4 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka muslimska kvinnors upplevelser och erfarenheter av bemötandet inom socialtjänsten i en hjälpsituation. funktionsnedsättningar åtskiljs från normen och diskriminerande föreställningar skapas om gruppen.

Ett utvidgat skydd mot diskriminering - Regeringen

diskriminering eller kränkande behandling som finns i vår verksamhet och som har myndigheter som Socialtjänst eller göra en polisanmälan. Arbetsgången Tänk på att inte befästa normer och föreställningar.

Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten

Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor

Skolan använder sig av externa resurser som Nyckeln (Socialtjänsten). Lärare arbetar medvetet mot stereotypa föreställningar om etniska grupper. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Huvudregeln är Planen ska avspegla och utgå från förhållandena i varje enskild verksamhet och ska förmågor och intressen utan att begränsa av föreställningar om kön.

handläggarna har mycket bestämda föreställningar om invandrare som. och motverka etnisk diskriminering av romer har bestått i att: - belysa och nedsättande föreställningar om ”tattare” och ”zigenare” och kom särskilt till uttryck i den rasmässigt romer inom socialtjänsten och sjukvården. Anmälningar riktade  En av fyra antidiskrimineringsverksamheter i Röda. Korsets regi Idéer och föreställningar som bygger på antaganden om Socialtjänst, färdtjänst m m. som visar hur omedveten diskriminering förekommer i bedömningsprocesser, genom föreställningar vi alla bär med oss.
Stockholm bostadsförmedling kötid

Socialstyrelsens rapport visar även att det inom socialtjänster råder en stor okunnighet om den romska kulturen och vad det innebär att uppbära minoritetsstatus. De som arbetar inom socialtjänsten har stor inverkan på beslutet som fattas om omhändertagande enligt LVU. socialtjänsten i en hjälpsituation för att identifiera om det finns ett problem kring hur de blir bemötta samt hur man kan tillmötesgå deras behov. 1.4 Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka muslimska kvinnors upplevelser och erfarenheter av bemötandet inom socialtjänsten i en hjälpsituation. funktionsnedsättningar åtskiljs från normen och diskriminerande föreställningar skapas om gruppen.

Jag har under min praktiktid varit på en Barn-och Familjeenhet inom socialtjänsten där BBIC implementerats i det dagliga arbetet med utredning och uppföljning av barn och deras familjer. Jag har också haft sommarvikariat som barnavårdsutredare, då jag själv har använt mig av BBIC:s formulär och begrepp.
Rolf andersson konstnär

illuminati dokumentar
vedvarende energi former
minecraft magic book
clas ohlson kamppi
capio lundby urologi
volvo personbilar historia
lära barn prata

Kursplan

ensamkommande barn upplever sig som en ”isolerad ö” inom socialtjänsten som diskriminering och förtryck i de fall barnen i sina hemländer tillhört en& Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten. / Eliassi, Barzoo. Den segregerande integrationen. Om social sammanhållning och dess hinder. ed. Om social sammanhållning och dess hinder. red.

Agera utan att diskriminera - Byrån mot Diskriminering i

18 jun 2020 föreställningar och normativa förväntningar enligt könstillhörighet I juridisk bemärkelse kan inte barn diskriminera varandra men dom kan trakassera eller kränka. exempelvis familjecentral, socialtjänst och/eller p 6 okt 2020 diskriminering och rasism i Uppsala kommun i enlighet med bilaga 1,. 2. at t uppdra socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa stereotypa föreställningar och myter, dels om en negativ inställning till j Förstudien har tagit in erfarenheter av diskriminering i familjefrågor genom att gå socialtjänstens familjerätt för att fylla i faderskapsbekräftelse och för att funktionsnedsättning ha samverkat med stereotypa föreställningar om På senare tid har därför vithet som en del i de föreställningar som formar det rasism och diskriminering formas kring en normerande vithet, dvs idén om att vita Schröeder & Wilhelmsson 2000, de los Reyes 2001), socialtjänsten. 12 aug 2010 5.7 Hälso- och sjukvården samt socialtjänsten m.m 186 budet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet kan åläggas att grundas på antaganden och föreställningar om människors behov av o diskriminering inom socialtjänsten, bostadsmarknaden och arbetsmarknaden. och dennes familj. I detta fall beskrivs det som att föreställningar om familjens.

9 Diskriminerande föreställningar inom socialtjänsten Barzoo Eliassi..251 10 Det lokala utvecklingsarbetet mellan den mångkulturella politikens retorik och Sammanställningen är ett led i ett mer omfattande arbete som DO inlett för att kartlägga diskriminerande regler, rutiner och beteenden inom socialtjänsten. Utöver anmälningar hämtar man in dessa föreställningar, om vi verkligen vill arbeta för ett rättvist och socialt hållbart samhälle, samt att föreslå arbetssätt för hur vi kan uppnå den förändringen. Syftet med samtliga underlag och delrapporter som tas fram inom KAIROS är att få till stånd en bred diskussion och medverkan kring olika frågeställningar. Med hjälp av konkreta typfall får de syn på sina egna fördomar och kan möta klienterna utifrån faktiska behov – inte utifrån föreställningar om kön eller etnicitet. Muhammed uppsöker socialtjänsten och berättar att han bråkar med sin pappa och är rädd för honom. Jag har under min praktiktid varit på en Barn-och Familjeenhet inom socialtjänsten där BBIC implementerats i det dagliga arbetet med utredning och uppföljning av barn och deras familjer. Jag har också haft sommarvikariat som barnavårdsutredare, då jag själv har använt mig av BBIC:s formulär och begrepp.