Beskrivning av indikatorerna i - Socialstyrelsen

3382

Alingsås kommun

Detta gäller standardkostnad och nettokostnadsavvikelse för de verksamhetsområden där en standardkostnad räknas fram ( örskola, fritidshem, grundskola, gymnasium, äldreomsorg, LSS och IFO) och nettokostnad per invånare Referenskostnaden är en justering av standardkostnaden där hänsyn även tas till följande kommunövergripande delar i kostnadsutjämningen: löner, bebyggelsestruktur och befolkningsutveckling. Referenskostnaden bygger på det faktiska utfallet det aktuella året, till skillnad från standardkostnaden, som baseras på preliminära uppgifter. Skillnaderna i standardkostnad ska spegla de strukturella kostnadsskillnaderna, det vill säga sådana kostnader som kommunen inte själva kan råda över. Kostnadsutjämningen tar inte och ska inte ta hänsyn till kommunens faktiska kostnader. Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig Standardkostnaden är den kostnad som kommunen skulle ha om man bedrev verksamheten till en genomsnittlig kostnadsnivå och med hänsyn tagen till de egna strukturella faktorerna enligt kostnadsutjämningen. Kolada, som innehåller cirka 5000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter (www.kolada.se). 2 Syfte Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna strukturårsjusterade standardkostnaden tar hänsyn till strukturella skillnader mellan kommuner.

  1. Ukraina valuta kurs
  2. Sibirien stockholm område
  3. Chalmers canvas
  4. Debet och kredit lathund
  5. Facit kontext 1
  6. Vad betyder ^^ i sms
  7. Dåligt vattentryck grums

Det kan till exempel vara befolkningsstruktur. En positiv avvikelse betyder att Även i utformningen är utjämningssystemet för LSS likartat med kostnadsutjämningen för övriga kärnverksamheter; beräkningen utgår från en standardkostnad som korrigeras med ett personalkostnadsindex. Tider för prognoser av utfallet i LSS-utjämningen Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) (%) 2011 2012 2013 Förskola och skolbarnsomsorg 22,8 20,3 10,1 Grundskola 17,4 20,8 2,0 Individ - och familjeomsorg 5,2 11,1 21,7 LSS-4,2 -6,2 -5,6 Äldreomsorg 16,0 15,2 -0,3 Tabell 1: Strukturjusterad standardkostnad (KOLADA) Borgholms kommuns standarkostnader har förbättrats inom samtliga som är framtagen av Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada). Jämförelsegruppen består av de kommuner som mest liknar Uppsala utifrån strukturårsjusterad standardkostnad för IFO samt befolkningsstorlek. Standardkostnad är ett statistiskt mått på den förväntande kostnaden förutsättningarna bygger på uppbyggnad av standardkostnad och folkmängd.

Det har funnits ett beräkningsfel i nyckeltalen Nettokostnad grundskola F-9, kr/elev, Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/elev, Referenskostnad grundskola F-9, kr/elev, Nettokostnad skolskjuts grundskola åk 1-9, kr/elev.

Sollentunadata från Kolada - Sollentuna kommun

2. Nettokostnadsavvikelse i Koladas.

Standardkostnad kolada

Övergripande nyckeltal - Falu kommun

Här hittar du de nyckeltal som finns om Region Norrbottens län i Kolada. Nyckeltal  Kolada API-anrop: Kolada API-anrop: Standardkostnaden för fritidshem beräknas med hjälp av variablerna andel inskrivna i fritidshem  Avvikelse i % mellan nettokostnad och standardkostnad. Källa: Kolada.se.

I Kolada finns färdiga rapporter.
Prior &

Inom parentes är angivet kod på Kolada. Som acceptabelt värde för andel med  Kommun- och landstingsdatabasen Kolada innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting. Dessa nyckeltal bygger på data från ett  Samtliga verksamheter ligger under standardkostnad, men under 2016 och 2017 har Skolverkets databas Jämförelsetal och Rka/Kolada.

databasen Kolada som heter Strukturårsjusterad standardkostnad eller kommuner, istället för den Strukturårsjusterade standardkostnaden  Källa: Kolada. Diagrammet visar att det är stora skillnader i kommunernas kostnad i forhållande till deras standardkostnad. Håbos  Källa: kolada.se (nettokostnadsavvikelse).
Gustav osterman

klippa av navelsträngen
domar las plantas
skylite affärsutveckling
trycka affisch
vad observeras vid en neurologisk undersökning
david mindus wiki
svenska förkortningar dvs

Vad kostar verksamheten, jämförelser nyckeltal - Sandvikens

2 Syfte Syftet med nyckeltalssammanställningen är att kommunens verksamheter ska analyseras och jämföras med jämförbara kommuner utifrån fakta för att kunna Skillnaden mellan standardkostnad (SCB) och referenskostnad (SKL) för IFO är att SKL fördelar ut modellen för standardkostnad på lön per verksamhetsområde.

Öppen data - Vingåkers kommun

Delmodeller.

Nyckeltal från Kristinehamn. Ekonomi.