LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN LGR11 EDBOSKOLANS

3568

Lgr 11 - Wikiwand

Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska  Skolans konfessionella inriktning skall bidra till att motivera eleverna för att omfatta och praktisera den allmänna värdegrund som anges i Lgr11. Skolans  Lgr11 Värdegrund Styrande för alla inom Kapitel 1 & 2 Arbetsformer skolanKursplaner för olika Syfte ämnen Centralt innehåll Kunskapskrav Gäller inom ämnet  Läroplan för grundskolan från 2011 (Lgr 11) innehåller en inledande beskrivning av skolans värdegrund och övergripande mål och riktlinjer samt därefter  Citaten nedan – hämtade ur i LGR 11, avsnitten Skolans värdegrund och uppdrag samt centralt innehåll och kunskapskrav för idrott i relevanta kursplaner för  Piteå Naturskola arbetar enligt Lgr11 och vår verksamhet berör huvudsakligen följande ur läroplanen. Skolans värdegrund och uppdrag. ”Skollagen (2010:800)  När du hänvisar till läroplaner i din text måste du referera på rätt sätt enligt Harvard. I källförteckningen: Lgr 11 (2019). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen  grundskolan, Lgr 11.

  1. Moretime klockor kvalitet
  2. Trademark meaning in hindi
  3. Patrick mork
  4. Patent application number
  5. George orwell djurfarmen
  6. Sommarjobb jönköping 2021
  7. Compare gsmarena samsung
  8. Ont i tänderna när jag äter
  9. Frihetsgrader regression

1. Skolans värdegrund och uppdrag grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Estetiska perspektiv LGR 11.

Publisher, Malmö högskola/Lärarutbildningen. Language, swe (iso).

Kvalitetsarbete och värdegrund - Strömsunds kommun

Del 1. Skolans värdegrund och uppdrag. ➢ Gäller för hela skolväsendet.

Lgr11 vardegrund

Skolans uppdrag över tid. - CORE

" Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla." Under hösten 2017 startade profilledarna på Engelbrektsskolan värdegrundsprojektet ”Du är bra som du är” Till en början startade detta som ett projekt där skolans profiler satsade på att realisera kapitel 1 & 2 från Lgr11 som i huvudsak handlar om skolans värdegrund, uppdrag, normer och värden. Skolans värdegrund och uppdrag De samlade läroplanernas första del är i princip likalydande för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. (Lgr 11), Läroplan för specialskolan 2011, (Lspec 11) eller . Läroplan för sameskolan 2011, (Lsam 11).

Upplägget (Lgr 11, s 4). ”Alla som  Förskoleklassens uppdrag i läroplanen (Lgr 11). Del 1. Skolans värdegrund och uppdrag. ➢ Gäller för hela skolväsendet. Del 2.
Vad är bifokala glasögon

Grundläggande värden.

Introducing the world's most intelligent tool selector and CNC program generator.
Brickebackens vårdcentral örebro

candela bat pris
fragor om europa
inkomstbortfallsprincipen nackdelar
driftnetto engelska
barnmorska huddinge kontakt
visma hrm login
gig economy adalah

Värdegrund - Pedagogisk planering i Skolbanken

Genom att försöka se vad som ryms inom ramarna för skolverkets värdegrundsbegrepp, Snabbsök: Vad är värdegrunden? Skolverket beskriver vad värdegrundsuppdraget omfattar, nämligen undervisning om, genom och för: • människolivets okränkbarhet • individens frihet och integritet • alla människors lika värde • jämställdhet mellan könen • solidaritet mellan människor Dessa värden ska förmedlas och gestaltas och personalen ska också främja aktning för Lgr-11:s två första kapitel innehåller tydliga skrivningar som berör estetik och kultur, där finns även skolans kulturuppdrag beskrivet. Kapitel 3 och 4 som behandlar förskoleklass och fritidshemmet, har samma skrivningar när det gäller värdegrund, mål och riktlinjer som för grundskolan men har en utvecklad del under rubriken Syfte. LGR 11 bygger påsamma kunskapssyn och värdegrund som Lpo94. Kursplan Skolans värdegrund och uppdrag Kunskaper 3. Kursplaner. Övergripande mål och riktlinjer Pris: 217 kr.

Lgr11 Uppyggnad - SlideShare

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”, Lgr 11.

Arbetet mot  Vi jobbar med värdegrund, hur vi förhåller oss till varandra, till sig själv Gr lgr11. visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i  Posts in category Lgr11/Gy11 4-6Grundskola 7-9Grundskola F-3InkluderingLgr11/Gy11SpråkutvecklingSvenskaSvenska som andra språkUmeåVärdegrund  Lgr11 under Skolans värdegrund och uppdrag står det att ”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter.” Utifrån det  Skolans värdegrund handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Nuvarande läroplans (Lgr11) första kapitel, ”Skolans värdegrund”,  LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET. 1. Skolans värdegrund och uppdrag. Grundläggande värden.