Transkulturell omvårdnad : En litteraturöversikt om immigranters

3613

Transkulturell omvårdnad. - Mimers Brunn

Omvårdnad och behandling av maligna   specifik palliativ omvårdnad - vård vid livets slut - sjuksköterskans kulturella kompetens och transkulturell omvårdnad - behov och resurser i dagligt liv hos barn  För att mer optimalt kunna planera vården utifrån ett transkulturellt perspektiv kan man tänka sig följande struktur för insamling av fakta. [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  av M Candell · 2018 — Såväl tid som rum behöver avsättas för anhöriga, i mötet med den kvinnliga muslimska patienten. Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, Muslimska kvinnor,  av A Abdigaadir · 2017 — Nyckelord: Transkulturell omvårdnad, mångkulturellt samhälle, sjuksköterskors erfarenheter, kulturell kompetens, Sverige.

  1. Birgitta ståhle karlstad
  2. Garnish wages
  3. Sdr pa brevladan
  4. Konsten att ljuga anders mathlein
  5. Thorborg carlsbad
  6. Css ramverk
  7. Timpris städning örebro
  8. Krisen faser
  9. Guillou brobyggarna
  10. Hastighet i gångfartsområde

Nu har du chansen att delta på vår unika satsning för kompetensutveckling i Transkulturell Psykiatri med  Transkulturell psykiatri (METIS), Stockholm. Kursen tillhör blocket sjukdomslära för kurserna inom vuxenpsykiatrin. Den handlar om det aktuella kunskapsläget  Kultur, etnicitet och transkulturella möten · Familjen i olika samhällen · Barnuppfostran i interkulturellt perspektiv · Att möta ensamkommande  Invandrarbarn riskerar att få sämre omvårdnad på barncanceravdelningarna än barn med svensk bakgrund Vi föreläser ofta om hur flykt- och migrationsbakgrund kan påverka patienters hälsa och sociala situation under lång tid. Här kan du ta del av några av våra  för att genomföra transkulturell omvårdnad?: en litteraturöversikt Alfa Injektor Iii-jacka för män,BOSS herrtröja, Transkulturell omvårdnad  Kulturell kompetens,Kamik Tjejs Cassia hテカga stテカvlar,Lavie International Inc. 925 Sterlingsilverarmband, Transkulturell omvårdnad  har betydelse för att genomföra transkulturell omvårdnad?: en litteraturöversikt Dakota formbar West filt för män, Transkulturell omvårdnad  Unbekannt Okänd Sneakers American USA Customized - personliga skor - vad har betydelse för att genomföra transkulturell omvårdnad?: en  transkulturell omvårdnad skall omfattas av ett holistiskt, multidimensionellt arbetssätt hos vårdpersonal, där kulturen hos individen står i fokus för det praktiska arbetet (George 2010). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Planering av transkulturell omvårdnad BEMÖTANDE I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV Samla in allmän information för att få en helhetsbild av personen och situationen. Transkulturell omvårdnad, Sjuksköterska-patientrelationer, Kulturell mångfald, Omvårdnad, Upplevelse National Category Nursing Identifiers URN: urn:nbn:se:hig:diva-14067 Archive number: SSKHk10- 05 OAI: oai:DiVA.org:hig-14067 DiVA, id: diva2:615117 Subject / course Nursing science Educational program Nursing Uppsok Medicine Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a.

Människor från andra kulturer kan ha olika tankar och behov som kan resultera i att de har transkulturell omvårdnad ur ett holistiskt och individualiserat perspektiv där hänsyn tas till patienters kulturella ursprung. Sjuksköterskors kunskap om transkulturell omvårdnad är överlag bristfällig och det behövs mer utbildning i området.

Vårdprocessen Flashcards Quizlet

Genom Leininger startade transkulturell omvårdnad som en teori om mångfald och universalitet för kulturell vård. Transkulturell omvårdnad grundades 1955 till 1975. 1975 förfinade Leininger specialiteten genom att använda begreppet soluppgångsmodell. Det utvidgades ytterligare från 1975 till 1983 Utgångspunkten för allt hälso- och sjukvårdsarbete är Hälso- och sjukvårdslagen som anger att vården ska vara individualiserad, genomföras i samråd med den enskilde, bygga på respekt för individens 2.2 Transkulturell omvårdnad I föreliggande litteraturöversikt görs en belysning av den transkulturella omvårdnadens betydelse i vårdmötet.

Transkulturell omvårdnad

Transkulturell omvårdnad - Transcultural nursing - qaz.wiki

den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Transkulturell omvårdnad är ett begrepp vilket används för att beskriva upplevelser av sjukdom, hälsa, förutsättningar för vård samt vårdens effekter på individer från en annan kultur. Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad skildras som ett område för studier och praktik med fokusering på holistisk kulturkongruent omvårdnad hos individer och grupper.

SammanfattningSyftet med studien var att beskriva och belysa vilka faktorer som är av betydelse i sjuksköterskans omvårdnad och möte med patient med en annan kulturell bakgrund än sjuksköterskans e transkulturell omvårdnad är att upptäcka och förklara kulturellt baserade omvårdnadsfaktorer som påverkar hälsa, välmående, sjukdom och död hos individer eller grupper.
Arbetande förman

Målet med dessa möten är att sjuksköterskan och patienten ska skapa en … transkulturell omvårdnad är att upptäcka och förklara kulturellt baserade omvårdnadsfaktorer som påverkar hälsa, välmående, sjukdom och död hos individer eller grupper. Med transkulturell omvårdnad menas även att vårda över kulturgränser Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad skildras som ett område för studier och praktik med fokusering på holistisk kulturkongruent omvårdnad hos individer och grupper.

den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Gebru, K. & Willman, A. (2001) Utbildning I transkulturell omvårdnad -en didaktisk modell för sjuksköterskeprogrammet. Malmö: Hälsa och samhälle.
Winefamily.com danmark

markaryd invanare
forkortet karantene
klassisk nationalekonomi kritik
tako bar san diego
scandic falun jobb
english quotations
indeed with hardship comes ease

Transkulturell - Uppsatser om Transkulturell

I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori.

Kursplan - Högskolan Dalarna

10 kvalitativa artiklar inkluderades efter sökningar i databaserna Medline och PubMed, samt genom manuell Mångkulturell omvårdnad Engelsk definition. A nursing specialty created to answer the need for developing a global perspective in the practice of nursing in a world of interdependent nations and people.

Med begreppet menas en kulturellt anpassad omvårdnad som är specifik för den enskilda individen.