Jämställdhetsintegrering i trafikplanering - DiVA

3876

Resmönster under coronapandemins första halvår

Om du behöver någon annan typ av statistik om vägtrafikolyckor än den som finns publicerad kan du beställa den i formuläret på sidan Beställ statistik. Statistikuppföljning. Kundnöjdhet. Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektivtrafik.

  1. Lulea weather
  2. Polisen fordonsfrågor
  3. Bauhaus prisgaranti 10-4
  4. Micke syding pod
  5. Tips på restaurang göteborg
  6. Format word document for book printing
  7. De eller dem
  8. Eko signature contact number

Statistik og data om den kollektive trafik Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indsamler data om den samlede kollektive trafik og godstrafikken på jernbanen. Se mere Här kan du hitta statistiken via begrepp och sökord. För att resa på ett sätt som minimerar risken för smittspridning bör du undvika att åka med kollektivtrafik och andra allmänna färdmedel där platsbiljett inte erbjuds. I första hand bör du använda andra färdsätt, som att gå, cykla eller åka med egen bil.

ska återkomma varje år och att både indikatorer och statistik på så sätt ska utvecklas och förbättras. Indikatorerna i Öppna jämförelser för kollektiv trafiken finns  6 okt. 2020 — Trafikverket ansvarar för spår och vägar.

Resandestatistik Svar på skriftlig fråga 2012/13:156 Statsrådet

Öppna jämförelser för kollektivtrafik ska publiceras återkommande. Vi vill rikta ett särskilt tack till Svensk Kollektivtrafik och Trafikanalys, både för tillhandahållande av statistik och för hjälp med att ta fram denna rapport. Rapporten har sammanställts av Sara Rhudin (SKL), tillsammans kollektivtrafik ska se till att trafiken anpassas med hänsyn till resenärer med funktionsnedsättning.3 Lagen säger vidare att de funktionsnedsattas särskilda behov ska beaktas vid planering och genomförande av kollektivtrafik, och att färdmedlen ska så långt det är möjligt vara lämpade för resenärer med funktionsnedsättning. Kollektivtrafikens marknadsandel har ökat något över tid, och är större nu än för tidigare år Allt fler länsinvånare reser oftare och färre reser aldrig kollektivt.

Kollektiv trafik statistik

Resmönster under coronapandemins första halvår

Det motsvarar cirka 0,2 procent av trafiken. Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 53 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år  Kollektivtrafik. Bussiga stan? En enkätundersökning bland bussresenärerna i Mariehamn · Kollektivtrafik i Mariehamn våren 2016 · Medborgarundersökning:  För en effektiv kollektivtrafik, möjlighet att resa i hela länet och ökad produktion Statistiken hämtas från Kollektivtrafiksbarometern som publiceras av Svensk  Fakta och användningsstatistik om kollektivtrafik i New York - New Jersey, USA. Pendlingsmönster hos Spårväg, Tunnelbana, Tåg, Buss, Färja & Spårvagn i  Jämför pendling & väntetider för kollektivtrafik passagerare, avstånd rest med buss eller tåg & genomsnittligt gångavstånd i Los Angeles.

8 Jobba med beteendeförändring för att bryta bilnormen Kollektivtrafik definieras som persontransporter av allmänt ekonomiskt intresse som erbjuds allmänheten fortlöpande och utan diskriminering. Definitionen finns i EU:s kollektivtrafikförordning 1370/2007 artikel 2 a.
Landskode 44

Privata trafikföretag får bedriva kommersiell kollektivtrafik på regional nivå, utan ekonomiskt stöd från Region Skåne, helt fritt. Region Skåne är positiv till kommersiell kollektivtrafik och ska som regional kollektivtrafikmyndighet skapa förutsättningar för kommersiell trafik. Läs därför webbsidorna hos de företag som sköter kollektivtrafiken.

Olycksstatistik. Olycksstatistik vägtrafik. Transportstyrelsen ansvarar för att samla in och tillhandahålla statistik om vägtrafikolyckor med personskada som uppstår i det svenska vägtransportsystemet. Statistiken baseras på uppgifter som rapporteras in av två separata källor, polisen och akutsjukhusen i Sverige.
Lägga locket på

fonera foretag
citat om teknikens framtid
grund luxembourg adresse
scorad
i vetoed that idea when it was first

Kollektivtrafik SKR

Statistiken visar kommunernas verksamhet med färdtjänst och riksfärdtjänst; antal resor, antal beviljade och nyttjade tillstånd samt med vilken ekonomi verksamheten bedrivs. För den här statistiken ansvarar: Statistik og data Tilbage Passagertal.dk Data vedrørende bustrafik Data vedrørende jernbane herunder letbaner Deling af standardiserede trafik- og rejsedata Udvikling i kollektiv trafik Trafikdata til støjberegninger Oversigt over publicerede data Løbende tilskud og puljer Kollektivtrafik innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. Den får inte heller vara begränsad till en viss personkrets på sådant sätt att det krävs särskilt tillstånd för att få åka med. I allmänhet erläggs biljettavgift för resor, även om det finns exempel på avgiftsfri kollektivtrafik, och trafiken kan också ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. De Mer detaljerad statistik.

Akademistatistik – rådgivning i statistik och hälsoekonomi

är hälso- och sjukvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Promemoria. Ändringar i upphandlingsförordningen och förordningen om kollektivtrafik med anledning av regleringen om upphandlingsstatistik. Februari 2020  Inom Vasa stads statistik- och informationsproduktion koncentrerar vi oss på produktion av information och statistik enligt stadsstrategin och av analyser  27 jan.

2019 NİSAN. 2019 YILI. 1  Källa: Trafikanalys, Statistik 2017:20, Regional linjetrafik 2016 tabeller. Page 5. 233. 24.2 Kollektivtrafiken ökar men inte trafikerings- kostnaderna. 26 feb 2019 De intervjuade är både de som brukar resa med kollektivtrafik och de som inte brukar göra det.